Λίγα λόγια για εμάς

Η δημιουργία αλλά και η εκτύπωση γίνεται πάντα με σωστό συνδυασμό της πρακτικότητας της αισθητικής και της οικονομίας ώστε το αποτέλεσμα και το επίπεδο της δουλειάς να κοστίσει όσο δυνατόν λιγότερα χρήματα".

Στο δημιουργικό και εκτυπωτικό γραφείο newpixels.gr μπορούμε να αναλάβουμε υπεύθυνα να δημιουργήσουμε την πλήρη εταιρική σας ταυτότητα δηλαδή από το σήμα, την κάρτα, το διαφημιστικό έντυπο, το επιστολόχαρτο ή τα web images για Facebook (cover pages, sponsored images...) και Google adwords.

Η δημιουργία αλλά και η εκτύπωση γίνεται πάντα με σωστό συνδυασμό της πρακτικότητας της αισθητικής και της οικονομίας ώστε το αποτέλεσμα και το επίπεδο της δουλειάς να κοστίσει όσο δυνατόν λιγότερα χρήματα.

Στο γραφείο μας όμως μπορείτε να απευθυνθείτε ακόμα και για μεμονωμένες «μικρές» εργασίες όπως για παράδειγμα Σχεδιασμό και εκτύπωση 100 επαγγελματικών καρτών, προσκλήσεων, μικρή ποσότητα διαφημιστικών εντύπων χωρίς να μειώσουμε όμως την ποιότητα και την καλαισθησία της δουλειάς μας
Στο τηλέφωνο 22510 27116 μπορείτε να καλέσετε για πιο λεπτομερή ενημέρωση για τις εργασίες αλλά και για τις προσφορές μας.